netoops blog

Alemmud s tugniwin

Agemmay, senǧaq n yimaziɣen, Tamazɣa, Cacnaq I, igelliden n Numidya, Iriten, tawacult-iw, lfeṭṭa, tusnakt, iɣersiwen, akud, učči, yennayer, tifinaɣ d tajmilt i Dda Lmulud.Imḍanen, imassen n tɣuri, tasenselkimt, inemgalen, tinzaɣ d imerna, tafekka, uguren n tezmert, axxam, ideqqi, afulay, tisemhay, imɣan, lexrif, takerza, tameggra d usserwet, tazemmurt, aleqqem, umud d lebzur d tajmilt i Matub Lwennas.Ilugan imezwura n tira, tafekka, iɣsan, iḥulfan, tufrayin, akud, ussan, lḥirfat, taqendurt, aẓeṭṭa, ifṛax, anẓar, timecreṭ, tassirt bbaman, tafelwit n Mendeleïev, anagraw afukan d tajmilt i tmeṭṭut taqbaylit.